Poszukujemy kandydatów na trenerów grup młodzieżowych oraz chętnych do uczestnictwa w szkoleniu trenerskim UEFA Grassroots „C”

MKS Kotwica Kołobrzeg szuka trenerów piłki nożnej do pracy w grupach młodzieżowych. Minimalne kwalifikacje, jakie powinien posiadać kandydat do pracy w klubie, to ukończony kurs UEFA C.

Kandydatów chętnych odbyć rozmowę kwalifikacyjną prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres czurylo@kotwicakolobrzeg.com

Ponadto MKP Kotwica Kołobrzeg poszukuje zaintersowanych do obycia szkolenia UEFA Grasroots „C”. Kurs obył by się na boiskach kołobrzeskiego klubu. Chęć uczestnictawa w szkoleniu UEFA prosimy zgłaszać drogą mailową na adres czurylo@kotwicakolobrzeg.com, ilość miejsc ograniczona.

Kandydatem na kurs trenerów UEFA Grassroots C może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
1. ma ukończone 18 lat,
2. posiada minimum wykształcenie średnie
3. legitymuje się stażem zawodniczym w rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla, potwierdzonym opinią wystawioną przez macierzysty Związek Piłki Nożnej, lub stażem pracy pedagogicznej z dziećmi potwierdzonym przez pracodawcę,
4. przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
5.  złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.

Serdecznie zapraszamy