Oświadczenie Klubu MKP Kotwica Kołobrzeg

Oświadczenie klubu MKP Kotwica Kołobrzeg w sprawie artykułu „Czy piłkarski Kołobrzeg to dziki kraj”

Treść oświadczenia – TUTAJ