Informacja klubu o wynagrodzeniach dla pośredników transakcyjnych

30/05/2023

Spełniając wymogi licencyjne PZPN, Zarząd MKP Kotwica Kołobrzeg informuje, że łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych pośrednikom transakcyjnym w okresie sprawozdawczym od 01.01.2022 – 31.12.2022 wyniosła 18.500 zł.