Regulamin przyznawania akredytacji dziennikarskich na sezon 2023/2024

REGULAMIN PRACY MEDIÓW

Akredytacje:

MEDIA upoważnia do wstępu na trybunę prasową (trybuna A)
FOTO / WIDEO upoważnia do wstępu  do wyznaczonej strefy na trybunach. Osoby przebywające w tej strefie zobowiązane są do posiadania kamizelki odblaskowej

Akredytacje upoważniają do uczestnictwa w konferencjach prasowych organizowanych przez MKP Kotwica Kołobrzeg. Dziennikarze posiadający akredytacje przed rozpoczęciem spotkania mają prawo uzyskać wydrukowane składy drużyn (dostępne u spikera zawodów).

MKP Kotwica Kołobrzeg ma prawo unieważnić akredytację w przypadku naruszenia przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu akredytacji, regulaminu stadionu lub przepisów federacji sportowych dotyczących przedstawicieli mediów.

Wnioski należy pobrać, wypełnić i przesyłać skan lub zdjęcie drogą internetową na adres: 

dyrektor@kotwicakolobrzeg.com

wniosek akredytacja