Regulamin przyznawania akredytacji dziennikarskich runda wiosenna sezon 2021/2022

Regulamin przyznawania akredytacji meczowych na sezon 2021/2022

Akredytacje:

PRASA / INTERNET upoważnia do wstępu na trybunę prasową (trybuna A)
FOTO / WIDEO upoważnia do wstępu  do wyznaczonej strefy na trybunach. Osoby przebywające w tej strefie zobowiązane są do posiadania kamizelki odblaskowej

Akredytacje upoważniają do uczestnictwa w konferencjach prasowych organizowanych przez MKP Kotwica Kołobrzeg. Dziennikarze posiadający akredytacje przed rozpoczęciem spotkania mają prawo uzyskać wydrukowane składy drużyn (dostępne u spikera zawodów).

MKP Kotwica Kołobrzeg ma prawo unieważnić akredytację w przypadku naruszenia przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu akredytacji, regulaminu stadionu lub przepisów federacji sportowych dotyczących przedstawicieli mediów.

Wnioski należy pobrać, wypełnić i przesyłać skan lub zdjęcie drogą internetową na adres: s.kuchcik@kotwicakolobrzeg.com

pobierz wniosek